Technology Research - Exceed

Technology Research

EMCC kladie veľký dôraz na vedecký výskum vždy a držať až 20% ročných príjmov z predaja ako financovania výskumu a vývoja nových produktov. V záujme ďalšieho zlepšovania technologického rozvoja high-tech výrobkov, testovanie a výroby, budovanie medzinárodných značiek, EMCC Výskumný ústav bol založený v roku 2002 a stane sa silnú technickú podporu v rozvoji podnikania.


WhatsApp Online chat!