කොම්පෝස්ට් ටර්නර්, පොහොර කුඩු පොහොර Mixer, පොහොර වියළීම් - ඉක්මවා
中文 රුසියානු එස්පානෝල්

පඩක්ට්ස්, මධ්යස්ථානය

අපි ගැන

අපි ගැන

ෂැංහයි එක්සයිඩ් කර්මාන්තය, එල්ටීඩී යනු උසස් තාක්ෂණ පොහොර යන්ත්‍රෝපකරණ ව්‍යවසායයක් වන අතර එයට පර්යේෂණ හා සංවර්ධන, නිෂ්පාදන, විකුණුම් සහ සේවා ද ඇතුළත් වේ. පසුගිය වසර 20 තුළ අපි කාබනික පොහොර සහ සංයුක්ත පොහොර යන්ත්‍ර නිෂ්පාදනය කිරීමට කැපවී සිටිමු. අපගේ සියලුම යන්ත්‍ර සඳහා CE සහතිකය ඇත.

 

    අපේ සේවා

    නම් WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!